Teràpia Pre i Perinatal

Ja fa molts anys que em guaita la consciència de la importància de l’etapa pre i perinatal en un procés terapèutic. De fet, la meva primera experiència terapèutica, quan tenia 17 anys, va ser en un grup setmanal en el que fèiem treball de Rebirthing (Renaixement), però per causes familiars no vaig poder seguir durant gaire temps. Més tard, i ja després de la universitat, les formacions i treballs terapèutics que he anat realitzant m’han anat donant algunes pistes i eines per anar-m’hi acostant, per anar-me preparant. Actualment, ja hi vaig de plè, i té un sentit de completar, d’aprofundir en el treball que ja faig. Estic cursant la 2a Formació Castellino de Teràpia Prenatal i de Naixement a Espanya, amb Ray Castellino, Tara Blasco, i Mary Jackson. 

Us poso un text de Jordi Puertas explicant la teràpia extret de la presentació d’una xerrada informativa que va realitzar que m’agrada per la seva claredat, síntesi i senzillesa:

La teràpia pre i perinatal forma part d’una nova àrea de treball terapèutic que acull els estudis més recents de la psicologia, resolució del trauma i experiència somàtica.

La Teràpia Prenatal i de Naixement està orientada a la sanació de les petjades traumàtiques primerenques o empremtes, d’una forma que obre camins per viure més plenament, al reconnectarnos amb la salut original.

Professionals com David Chamberlain, Susanne Arms, Thomas R. Verny, Frederick Leboyer, Michel Odent, Franklyn Sills, William Emerson i Ray Castellino són alguns dels qui han posat la mirada en l’experiència del bebè des de la seva concepció al naixement i subratllen que en percebre algun tipus d’inseguretat en estats primerencs del desenvolupament, pot ocórrer una falta d’integració de les qualitats essencials de l’ésser i crear patrons limitants interns.

Hi ha nombrosos factors que són causes d’estrès i trauma durant la concepció, gestació i naixement entre els quals es troben :

* Traumes no resolts en la història ancestral

* Presència d’alcohol i altres drogues durant la concepció

* Situacions d’estrès i trauma en la mare i en l’entorn durant la gestació

* Intervencions quirúrgiques o mèdiques en la mare o en el bebè durant la gestació i/o naixement, ús d’anestèsics, inductors, fòrceps, cesària, etc.

* Alteració o interrupció dels ritmes naturals de cada etapa durant el naixement

* El que ocorre en l’entorn (estat dels professionals i altres persones) durant les etapes

La teràpia pre i perinatal facilita la resolució de les petjades traumàtiques prenatals, perinatals i del naixement tant en adults com en bebès i nens, en una atmosfera de profund respecte i contenció en el context de: sessions per a bebès i/o nens amb les seves famílies, sessions individuals per a adults, sessions per a parelles embarassades o que volen embarassar-se,  o en tallers per a adults en grups petits anomenats Entorn Prenatal i de Naixement.

Com a facilitadors en Teràpia Pre i Perinatal, utilitzem uns principis i una forma de treball molt específica acompanyant a la persona a explorar aquests patrons primerencs i re-orientar des de la salut, amb suport i co-regulació, a un ritme acompassat perquè es pugui anar integrant.