Shiatsu en Moviment

El Shiatsu Moviment és una teràpia manual i de contacte que ens ajuda a connectar amb el cos com a base del treball i caixa de ressonància dels nostres nivells emocional, mental i energètic, per arribar a trobar els camins de resolució dels conflictes i dificultats que patim. Es basa en la tradició oriental, japonesa i xinesa, el moviment espontani, la qualitat del contacte terapèutic, els principis de la Tècnica Alexander, el Rolfing, la Teràpia Gestalt, i altres.

En el Shiatsu Moviment tenim un ventall que va del treball més passiu, inconscient i receptiu, al treball més conscient, responsable i actiu per part del pacient.

En l’extrem més passiu, el pacient es deixa fer i el terapeuta, des de l’escolta, va treballant el cos amb diferents eines que van des de l’acompanyament i manipulació més subtil a les diferents estructures corporals, a pressions, friccions, mobilitzacions i estiraments.

Entremig, el terapeuta pot anar fent propostes que conviden a anar passant progressivament a la part més activa i conscient.

En l’extrem més actiu, el terapeuta acompanya, modera i guia, quan cal, un procés que el pacient assumeix activament. Aquest es va fent conscient dels seus propis funcionaments amb les seves conseqüències, així com de les necessitats vitals. I va trobant la pròpia manera d’arribar a satisfer-les, accedint a més plenitud i vitalitat per a poder desenvolupar la millor expressió de sí mateix, del propi potencial. 

Treballem des de l’escolta del que es va manifestant en l’aquí i l’ara, respectant el moment del procés en el que es troba la persona, i el ritme al que vol i pot anar avançant. No partim de protocols específics per a cap condició o situació, ja que una mateixa condició en cadascú segueix camins ben diferents. Parem atenció a identificar el propi patró per trobar vertaderes vies de resolució.

La relació terapèutica esdevé el fonament en el que la teràpia es pot donar. El professional de Shiatsu Moviment és algú que es troba ell mateix en un procés terapèutic i de millora, podent així acompanyar amb més consistència, claredat i honestedat.

Una sessió de shiatsu es desenvolupa sobre un futon (o un matalàs) situat a terra, vestit amb roba còmoda.