Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional

Com Funciona

El Sistema Nerviós és el principal mediador i modulador de les diverses activitats humanes. L’home posseeix un programa genètic però, per tornar-lo efectiu, necessita de l’estimulació i el medi ambient adequats. Després del naixement, el bebè passa per etapes neuro-evolutives clarament definides, que van a promoure la maduració i la integració de tot el Sistema Nerviós. Aquest procés permetrà a l’individu aconseguir un bon desenvolupament sensòrio-motor, de llenguatge, psíquic i cognitiu.

En teràpia es realitzen exercicis corporals que recapitulen les fases d’adquisició de la marxa humana, passant per les etapes, pas a pas, del procés de desplaçament i verticalització del cos. Després es realitzen exercicis de reeducació de les funcions Reflexo-Vegetatives orals (respiració, succió, masticació i deglució). Les funcions orals són considerades pre-lingüístiques i preparen els moviments de la parla articulada, donant lloc al procés de comunicació humana, el llenguatge.

S’utilitza aquest abordatge terapèutic per recuperar funcions perdudes, funcions mai adquirides o per preparar a l’organisme per a que pugui adquirir funcions i capacitats per les quals tingui el potencial. Pot ser aplicat com a mètode curatiu, preventiu o de manteniment del Sistema Nerviós.

Quan Aplicar

S’utilitza el Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional per recuperar funcions perdudes, funcions mai adquirides o per preparar a l’organisme perquè pugui adquirir funcions i capacitats per les quals tingui potencial i que, per falta d’estímuls o per qualsevol altre motiu, no hagin tingut l’oportunitat de manifestar-se. És un mètode que pot ser aplicat com a:

· Rehabilitació

En diversos casos de patologies del Sistema Nerviós, a més dels casos en què l’individu no estigui aconseguint el seu desenvolupament normal ja sigui a nivell motor, de parla i llenguatge, d’aprenentatge o de retard de desenvolupament neuro-psicomotor.

· Prevenció / Manteniment 

De totes les funcions. Millorar l’acompliment motor i cognitiu, per exemple, memòria, creativitat i pràctica esportiva. És excel·lent també en geriatria, quan l’individu va perdent les seves competències.

El Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional està indicat per a totes les edats en els següents casos:

Disturbis Motors:

• Paràlisi Cerebral (PC)

• Falta de coordinació Motora Global i Fina 

• Dispràxies

• Accident Vascular Cerebral (AVC)

• Traumatisme Cranioencefàlic (TCE). Etc.

Disturbis de Parla i Llenguatge:

• Disturbis articulars en general (canvis, omissions i substitucions de fonemes, afàsies motores i sensorials, retard de llenguatge, disfèmies o quequeig, etc.)

• Disturbis d’Aprenentatge: dèficit d’atenció i concentració, dislèxia, discalcúlia i disgrafia.

• Motricitat Oral: respirador bucal o oral, deglució atípica, disfàgia (dificultat per deglutir) i mals hàbits orals.

Disturbis Neuro-motors i Síndromes:

• Dolències degeneratives del Sistema Nerviós 

• Parkinson

• Alzheimer

• Demències

• Síndrome de Down

• Síndrome de Pànic

Disturbis Neuropsiquiàtrics:

• Autisme

• Hiperactivitat

• Depressió crònica endògena

Pacients a la UCI:

• Disfàgies

• Coma i semi-coma

Què és

El Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional, desenvolupat per Beatriz Padovan, és un abordatge terapèutic que recapitula les fases del neuro-desenvolupament, usades com a estratègia per habilitar o rehabilitar el Sistema Nerviós.

Una teràpia clàssica de Reorganització Neurofuncional, recapitula els moviments neuro-evolutius del sistema de locomoció i verticalització de l’ésser humà, els moviments neuro-evolutius del sistema oral que porten al domini de la musculatura del parla, els moviments neuro-evolutius del sistema lligat a l’ús de les mans i la seva riquesa d’articulacions, i els moviments neuro-evolutius dels ulls amb la seva organització muscular extremadament complexa.

El Mètode Padovan, recapitula el procés d’adquisició de Caminar, Parlar i Pensar de manera dinàmica, estimulant la maduració del Sistema Nerviós Central, amb la finalitat de fer capaç a la persona de complir amb el seu potencial genètic i adquirir totes les seves capacitats, tals com la locomoció, el llenguatge i el pensament. És usat com a estratègia per rehabilitar el Sistema Nerviós després de perdre les seves funcions, com en el cas d’un accident; per impulsar el desenvolupament, com en els casos de retards i disturbis del desenvolupament; per millorar la qualitat del funcionament i integració del Sistema Nerviós, en els casos de disfuncions tals com: dificultats d’aprenentatge, hiperactivitat, disturbis i dificultats d’atenció i concentració (TDAH), etc.

La teràpia pot ser aplicada en totes les edats, des de bebès fins a persones majors, amb excel·lents resultats. Per aplicar el Mètode Padovan, no és necessària la col·laboració del pacient, doncs no és necessari que el seu nivell de consciència sigui normal perquè l’estimulació tingui efecte, i pot ser aplicat en consultes, així com en pacients greus, enllitats, en les UCIs d’hospitals (Unitats de Cures Intensives) i també a domicili.

Històric del Mètode Padovan

L’any 1964, la pedagoga Beatriz Padovan descobreix que alguns dels seus alumnes tenen un trastorn d’aprenentatge anomenat Dislèxia, (trastorn aquest, desconegut en l’època, sobretot per als professors). A la recerca d’informació per poder ajudar a aquests alumnes, Beatriz es matricula en els cursos de Fonoaudiologia (logopèdia) de l’escola Paulista de Medicina, on no va trobar les respostes que buscava. Així que va decidir continuar amb la cerca d’informació.

Estudiant millor els ensenyaments de Rudolf Steiner (creador de la Pedagogia Waldorf) descobreix una conferència titulada “Caminar, Parlar i Pensar”, on troba un raonament que li va semblar molt obvi i coherent amb les dificultats observades en els seus alumnes.

Seguint la seva cerca sobre el procés de desenvolupament i organització de les capacitats neurològiques de l’ésser humà, Beatriz va anar a estudiar d’aprop els ensenyaments de Temple Fay (creador d’un abordatge de Rehabilitació del Sistema Nerviós anomenat Reorganització Neurològica) a Filadèlfia, que descrivia molt bé les fases del desenvolupament neuro-psico-motor de l’home.

El 1970 va acceptar la invitació del Dr. Sebastião Interlandi per fer classe a la Universitat de São Paulo (USP) en un curs d’Ortodòncia que ell estava organitzant. El Dr. Sebastião va demanar a Beatriz que l’ajudés a desenvolupar un curs de teràpia mio-funcional que ell havia conegut als Estats Units i li agradaria incloure en el currículum de la facultat d’Ortodòncia. Per augmentar els seus coneixements en l’àrea, a més de ser docent, ella va assistir a les classes impartides per altres professors, convertint-se així en estudiant a més de professora del curs.

Amb l’ajuda del Dr. Alael de Paiva Lino, va aprofundir en el tema de la respiració bucal i va desenvolupar un mètode per a la correcció i reeducació de les funcions reflexo-vegetatives orals, que en aquella època va rebre el nom de Mio-teràpia Funcional Integrativa.

Va treballar més de sis anys en el curs de Posgrau en ortodòncia a la USP.

A més de treballar en el projecte de la USP, ella va continuar treballant a una institució que atenia a nens amb problemes neurològics greus, on el 1973 va tractar al primer pacient amb els exercicis oro-buco-facials del Mètode Padovan de Re-educació Mioterapèutica de les funcions orals. Aquest treball va continuar fins el 1975 quan Beatriz va obrir el seu primer consultori.

A partir d’aquest moment, ella va passar a aplicar tots els exercicis corporals en la seqüència de Reorganització Neurofuncional (i no del Mètode Doman – Delacatto, que també té com a origen el treball del Dr. Temple Fay però amb una filosofia d’aplicació dels exercicis diferent) seguits dels exercicis orals del Mètode Padovan de Reeducació Mioterapèutica de les Funcions Orals. Naixia així el Mètode Padovan de Reorganització Neurofuncional.

Des de llavors una eficaç propaganda ve portant el Mètode Padovan per les quatre cantonades del món, la propaganda boca a boca. Amb els resultats aconseguits, els pares dels pacients van començar a indicar la teràpia a coneguts i desconeguts en diverses parts del món. Els metges es van sorprendre amb l’evolució dels seus pacients i van passar a indicar el Mètode Padovan com a suport dels seus tractaments (cal deixar constància de la resistència de molts metges fins i tot davant les millores significatives durant aquests 35 anys del Mètode Padovan).

El 1978 el Dr. Otto Wolf (metge alemany) va assistir a Brasil a una conferència sobre problemes orals a l’escola, impartida per la Dra. Beatriz i la va convidar a impartir la mateixa conferència a Stuttgart a Alemanya. En aquest mateix any es van donar dues conferències i un taller, i a l’any següent, va ser impartit el primer curs de formació del Mètode Padovan a Europa.

Des de llavors el mateix “boca a boca” ve difonent els cursos i la teràpia per tot el món. Ja s’han impartit i es continuen impartint cursos de formació a aproximadament 12 països (Alemanya, Suïssa, Àustria, França, Espanya, Itàlia, Anglaterra, Grècia, Índia, el Marroc, Tunísia, Canadà).

L’any 1986, la filla de la Dra. Beatriz, la Dra. Sonia Padovan, es forma en medicina a la Universitat Pontifícia Catòlica. El 1993 va començar a estudiar a fons el Sistema Nerviós i els processos de desenvolupament de Caminar – Parlar i Pensar. El 1991 va començar a acompanyar a la seva mare en els cursos de formació per tot el món i el 1997 va passar a assumir la formació a diversos llocs i a ampliar el contingut neurològic en els cursos i conferències del Mètode Padovan.

Actualment existeixen 7 Associacions al món: ASSIMP (Internacional), Syncronicité (França), AQMP (Canadà), ASSAlemã (Alemanya), CECAMP (Rio de Janeiro), CEBAMP (Badia), CENOMP (Rio Gran do Nord). Diverses clíniques al voltant del món s’han especialitzat en l’atenció a pacients utilitzant el Mètode Padovan, així com és utilitzat a moltes consultes. Molts terapeutes de les diverses professions de l’àrea paramèdica, en tots els països on hi ha formació, utilitzen en l’actualitat aquesta tècnica, així com atenció en hospitals, en les UCIs i atenció domiciliària de pacients en estat greu que no poden desplaçar-se. Aproximadament 400 professionals de l’àrea de la salut es formen en el mètode Padovan cada any a tot el món. Aquests nombres tendeixen a créixer cada vegada més, doncs els resultats motiven la cerca per part de terapeutes per aplicar el Mètode Padovan.

“Aquell que segueix el que la sàvia naturalesa ens mostra i ensenya, té menys probabilitat d’errar.” (Beatriz Padovan)

Text extret de  http://www.metodopadovan.com.br/ 

Todos os direitos reservados à metodopadovan.com.br