Logopèdia Integrativa

Logopèdia  és la disciplina que estudia els processos de la comunicació humana – veu, parla, llenguatge, lecto-escriptura, i funcions oro-facials – ; els trastorns o dificultats que hi estan relacionats; i s’encarrega de la seva prevenció, avaluació i tractament.

Com a logopeda, dono molta importància a tota la vessant de Teràpia Miofuncional. Les funcions reflexo-vegetatives orals – respiració, succió, masticació i deglució – van de la mà amb la morfologia oro-facial (problemes d’oclusió, ATM, etc.), i són el fonament de qualsevol forma de comunicació, parla, llenguatge, i veu. Les treballo seguint l’ordre de maduració i organització neurològica, i a partir d’aquí, afino el treball logopèdic pertinent, que resulta molt més eficaç havent-ne situat les bases.

Integrativa  perquè integro disciplines considerades dins la terapèutica convencional amb d’altres que se situen dins les teràpies naturals, alternatives, i algunes que per ser encara poc conegudes a Espanya no han arribat als circuits oficials. 

També perquè treballo de forma interdisciplinària, coordinant-me i combinant la meva intervenció amb la d’altres professionals, sigui perquè ja estan implicats en el procés, o perquè en un moment donat considero adequada la seva intervenció.

El meu objectiu és ajudar a les persones a trobar els seus propis recursos en el seu “aquí i ara”. A auto-realitzar-se desenvolupant el seu potencial, millorant la seva existència i la dels que les envolten.

Perquè la meva mirada és global, holística, entenent a la persona com un tot integrat (cos-emoció-ment-espiritualitat) que viu dins d’un sistema familiar, social i cultural, sanitari, escolar, i mediambiental.

M’oriento cap a la salut i el desenvolupament, entenent la patologia com un símptoma, una crida del sistema que demana retornar cap a la vitalitat i la realització.