Acompanyament Familiar

Els processos terapèutics en infants sempre esdevenen dins un context familiar, escolar i social.

Quan treballo amb nens, sovint veig que cal combinar les sessions individuals amb el nen, amb sessions d’acompanyament a la família. Aquestes poden anar des d’un pautatge de treball neurofuncional a casa, a sessions d’orientació i terapèutica familiar.